Rodinné domy na klíč

Energeticky úsporné dřevostavby – hlavní nosnou konstrukci obvodových stěn tvoří masivní dřevěná rámová konstrukce, vyplněná tepelnou izolací. Vnější strana rámu je opláštěná sádrovláknitou deskou Fermacell. Vnější obvodový plášť tvoří další izolační vrstva, kterou nabízíme ve třech variantách:

  1. Nalepený polystyren kotvený do nosné konstrukce, lepící stěrková hmota vyztužená armovací tkaninou. Povrchová úprava se provádí barevnou silikonovou dekorační omítkou.

  2. Nalepená minerální vata kotvená do nosné konstrukce, lepící stěrková hmota vyztužená armovací tkaninou. Povrchová úprava se provádí barevnou silikonovou dekorační omítkou.

  3. Dřevěný dvojitý rošt s přerušeným tepelným mostem, vyplněný minerální vatou, ta je ochráněna difuzní fólií. Kontralatě, které drží difuzní fólii tvoří mezeru mezi dřevěným obkladem fasády a tepelnou izolací.

Vnitřní strana rámu je vždy opatřena parozábranou nebo parobrzdou. Následuje dřevěný rošt, který slouží jako instalační předstěna a nosnou konstrukci pro desku Fermacell.

Nosné a dělící stěny jsou také tvořeny dřevěnou rámovou konstrukcí, vyplněny zvukovou izolací a oboustranně opláštěné sádrovláknitou deskou.

Stropy tvoří masivní dřevená konstrukce vyplněná zvukovou izolací. Spodní strana stropu je opláštěná protipožárním sádrokartonem. Nosná stropní konstrukce vícepodlažních domů je z vrchní strany opláštěná OSB konstrukční deskou na kterou je uložena kročejová izolace a skladba podlahy tvořená sádrovláknitou deskou a podlahovou krytinou dalšího podlaží.

Nosná střešní konstrukce je převážně tvořena klasickou krokvovou vazbou. V podkrovních stavbách je část vazby zateplena masivní tepelnou izolací. Stropy podkroví tvoří kleštiny, které jsou rovněž zatepleny masivní tepelnou izolací. Vnitřní opláštění podkroví je tvořeno sádrokartonem nebo dřevěným obkladem.

Střešní plášť je jedním z nejdůležitějších částí domu, proto používáme léty prověřené materiály a dbáme na přesné provedení detailů